Voorwaarden gebruik van en deelname aan de AurAir Evaluatie

Algemeen

 1. Door gebruik te maken van de AurAir gaat u akkoord met deze voorwaarden
 2. Het deelnemen aan en/of gebruik maken van de AurAir geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer.
 3. Het eigendom van deze AurAir berust bij AurAir B.V.
 4. De AurAir is in bruikleen verstrekt
 5. Deze AurAir is een pre-productie exemplaar uitsluitend bedoeld voor test- en ontwikkeldoeleinden.
 6. Het is niet toegestaan een pre-productie exemplaar van de AurAir te verkopen, verhuren, in bruikleen te geven, te vervreemden of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 7. Het is niet toegestaan de AurAir behuizing of deksel te openen.
 8. Dit pre-productie exemplaar van de AurAir dient op eerste aangeven van AurAir BV terstond te worden geretourneerd aan AurAir BV
 9. Het is de ontvanger van een pre-productie exemplaar niet toegestaan om het exemplaar te gebruiken voor andere doeleinden dan testen en/of ontwikkelen.
 10. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de fabricage van de AurAir, is het mogelijk dat de AurAir hardware en/of software fouten bevat. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.
 11. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de AurAir, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de AurAir te kunnen gebruiken. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de AurAir is verkregen.
 12. Op het gebruik van de AurAir en de daarop aangeboden informatie en diensten, alsmede op het deelnemen aan de deze test is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 13. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de AurAir, de daarop aangeboden informatie, het deelnemen aan de AurAir test of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de AurAir, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.